Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của trung tâm Trường Sơn, nhạc sĩ Duy Khánh thực hiện.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Trường Sơn
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Trường Sơn (đĩa nhựa): TS-00169-5
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
T́nh Khúc Thứ Nhất  
Chất lượng:
Vũ Thành AnLệ Thu
Lính Nghĩ Ǵ  
Chất lượng:
Hoài LinhDuy Khánh
Lời Buồn Thánh  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnHợp ca
Cách Biệt  
Chất lượng:
Trầm Tử ThiêngThanh Vũ