Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của trung tâm Dư Âm, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Dư Âm (đĩa nhựa): Mưa Trắng
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Mưa Trắng  
Chất lượng:
Khuyết danhGiao Linh
Nước Chảy Qua Cầu  
Chất lượng:
Phạm Minh CảnhLệ Thu
Mùa Thi Em Lấy Chồng  
Chất lượng:
Ngọc SơnGiao Linh
T́nh Khúc Đêm Mưa  
Chất lượng:
Ngọc SơnKhánh Ly