Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi, Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3617-18
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Những Con Mắt Trần Gian  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
T́nh Xa  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Tạ Ơn  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnLệ Thu
Diễm Xưa  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly