Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3437-38
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Thần Tượng  
Chất lượng:
Y VânPhương Tâm
T́nh Yêu Và Thủy Thủ  
Chất lượng:
Y VânKhuyết Danh
Anh Từ Đâu Đến?  
Chất lượng:
Nguyễn Hữu ThiếtTuyết Mai
Ḷng Trai 20  
Chất lượng:
Y VânPhương Tâm