Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3459-60
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Lối Về Đất Mẹ  
Chất lượng:
Duy KhánhDuy Khánh
Xin Anh Giữ Trọn T́nh Quê  
Chất lượng:
Duy KhánhDuy Khánh
Mưa Bay Trong Đời  
Chất lượng:
Duy KhánhDuy Khánh
Trăm Năm Bến Cũ  
Chất lượng:
Duy KhánhDuy Khánh