Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1044/2212
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Mùa Sầu Riêng  
Chất lượng:
Hoàng TrangGiao Linh
Giọng Hát T́m Em  
Chất lượng:
Lê Mộng BảoGiao Linh
Vườn Tao Ngộ  
Chất lượng:
Nhật HàGiao Linh