Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): Không biết
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ai Về Sông Tương  
Chất lượng:
Thông ĐạtHà Thanh
Khúc T́nh Ca Xứ Huế  
Chất lượng:
Trần Đ́nh QuânHà Thanh
Nỗi Ḷng Thanh Trúc  
Chất lượng:
Trần Thiện ThanhNhật Trường