Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng, Nghiêm Phú Phi, Hoàng Trọng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3453-54
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nếu Ai Có Hỏi  
Chất lượng:
Anh Bằng - Lê DinhHoàng Oanh
Mang Theo Kỷ Niệm Vào Đời  
Chất lượng:
Vân TùngHoàng Oanh
Đêm Về  
Chất lượng:
Hoàng NguyênHoàng Oanh
Gặp Em Trong Quán Nhỏ  
Chất lượng:
Phạm Mạnh CươngHoàng Oanh