Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Continental

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Continental
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Continental (22): C-167-966
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Hỏi Chuyện Ngày Mai  
Chất lượng:
Khuyết danhThanh Vũ - Thanh Tuyền
Biển Trăng Sao  
Chất lượng:
Hà PhươngDiệu Thanh
Tâm T́nh Người Vợ Trẻ  
Chất lượng:
Minh KỳHà Thanh
Mây Chiều (2)  
Chất lượng:
Phượng LinhKhuyết Danh