Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa T́nh Ca Quê Hương, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: T́nh ca Quê hương
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
T́nh Ca Quê Hương (đĩa nhựa): TC 3003
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Kẻ Chân Mây  
Chất lượng:
Đoàn TrungPhương Hồng Quế
Yêu Em Từ Đó  
Chất lượng:
Bằng GiangKhuyết Danh
Hẹn Em Đêm Nay  
Chất lượng:
Anh ThyGiao Linh
Ngày Thơ Tháng Hạ  
Chất lượng:
Đoàn TrungBạch Lan Hương