Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Y Vân, Văn Phụng, Văn Giảng
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1084/2252
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Xa Vùng Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Đắc ChungGiao Linh
Đêm Tiền Đồn  
Chất lượng:
Lam PhươngDuy Khánh
Một Thoáng Chiêm Bao  
Chất lượng:
Lê DinhHoàng Oanh
Sa Mạc T́nh Yêu  
Chất lượng:
Trầm Uyên KhanhGiao Linh