Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc, ban nhạc và ḥa âm: Khánh Băng

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Khánh Băng
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1035/2203
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Có Ǵ Đâu  
Chất lượng:
Trường VũHùng Cường
Đóa Hoa T́nh Thương  
Chất lượng:
Nhật HàMary Linh
Chiều Hoang Giă Biệt  
Chất lượng:
Khánh BăngLệ Thu
Trăng Và Thủy Thủ  
Chất lượng:
Khánh BăngHùng Cường