Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 781/2106
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Hàn Mặc Tử  
Chất lượng:
Trần Thiện ThanhTrúc Mai
Sài G̣n  
Chất lượng:
Y VânTrúc Mai
Con Thuyền Không Bến  
Chất lượng:
Đặng Thế PhongHoàng Oanh
T́nh Ca  
Chất lượng:
Phạm DuyKhuyết Danh