Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Dư Âm.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Lê Văn Thiện
 
Dư Âm (đĩa nhựa): Truyện T́nh Nghèo
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nhớ Người Yêu 2  
Chất lượng:
Thảo TrangThanh Tuyền
Truyện T́nh Nghèo  
Chất lượng:
Khuyết danhChế Linh - Thanh Tâm
Yêu Lầm  
Chất lượng:
Giao TiênTrang Thanh Lan
Năm 2000  
Chất lượng:
Y VũThanh Lan