Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Huỳnh Anh, Y Vân
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1017/2185
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
C̣n Đâu Huế Đẹp Và Thơ  
Chất lượng:
Nguyễn Hữu ThiếtThanh Tuyền
T́nh Chỉ Đẹp Khi Mùa Xuân Đến  
Chất lượng:
Lê Mộng BảoThanh Vũ
Thương Về Miền Đất Lạnh  
Chất lượng:
Minh KỳThanh Tuyền
Chỉ Thương Một Người  
Chất lượng:
Mạnh PhátThanh Tuyền