Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc Kích Động 45 ṿng của ban Số Dzách, hăng Tân Thanh thu âm.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Tân Thanh
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Tân Thanh (đĩa nhựa): TT 1167
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nghèo Mà Không Ham  
Chất lượng:
Phạm Duyban Số Dzách
Xi Đô La Đô  
Chất lượng:
Xuân Phátban Số Dzách