Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của ban Kích Động Nhạc AVT, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3383-84
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ba Bà Mẹ Chồng  
Chất lượng:
Phạm Duy Nhượngban AVT
Đêm Sài G̣n  
Chất lượng:
Phụng Tiênban AVT