Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng (45T/M) của hăng đĩa Việt Nam, made in France

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: ban nhạc Hải Sơn
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3263-64
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ngày Trở Về  
Chất lượng:
Phạm DuyÁnh Tuyết
Tôi Yêu  
Chất lượng:
Trịnh HưngThái Hằng
Đêm Tàn Bến Ngự  
Chất lượng:
Dương Thiệu TướcḤa tấu
Tiếng Xưa  
Chất lượng:
Dương Thiệu TướcḤa tấu