Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng, KD số 2101 BTLC ngày 6-7-66

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1966
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi, Văn Phụng, Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3489-90
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Anh Đi Chiều Ấy  
Chất lượng:
Thúc ĐăngThanh Tuyền
Mưa Chiều Phố Vắng  
Chất lượng:
Vân TùngNhật Trường
Đi Trọn Đường Trần  
Chất lượng:
Phạm Mạnh CươngHoàng Oanh
Bích Đào  
Chất lượng:
Hoài LinhDuy Khánh