Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, h́nh b́a: ca sĩ Phương Dung.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: ban nhạc Hải Sơn
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3391-92
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ngày Sau Sẽ Ra Sao  
Chất lượng:
Vân TùngHoàng Oanh
Xác Pháo Nhà Ai  
Chất lượng:
Lê DinhHoàng Oanh
Giă Từ Người Thương  
Chất lượng:
Lê DinhPhương Dung
Những Bước Chân Âm Thầm  
Chất lượng:
Y VânHợp ca