Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng Continental, tổng phát hành: 167, thương xá Nguyễn Huệ, Sài G̣n.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Continental
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Y Vân, Văn Phụng
 
Continental (46): C-167-967
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Người Mang Mộng Ước  
Chất lượng:
Triết GiangThanh Vũ
Băo Biển  
Chất lượng:
Triết GiangHoàng Oanh
Đêm Trăng Miền Thơ Ấu  
Chất lượng:
Triết GiangGiao Linh
Một Lần Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Khuyết danhHà Thanh