Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc, bao gồm các bản nhạc điệu Boogie-Googie, Beguine-Rock, Agogo, và Chachacha.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng, Y Vân
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1049/2217
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Đi Bên Lính  
Chất lượng:
Y VânHùng Cường
Ước Mơ  
Chất lượng:
Lê DinhPhương Hoài Tâm
T́nh Trai Thiết Giáp Binh  
Chất lượng:
Y VũElvis Phương
Chuyện Cung Trăng  
Chất lượng:
Trường VũPhương Hoài Tâm