Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc (ASIA), không rơ số thứ tự.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Y Vân - Văn Phụng
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1019/2187
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ngoại Ô Buồn  
Chất lượng:
Anh BằngKim Loan
Trong Ṿng Tay Mẹ  
Chất lượng:
Lê DinhKim Loan
Tám Nẻo Đường Thành  
Chất lượng:
Hoài LinhDuy Khánh
Quê Hương T́m Giấc Ngủ  
Chất lượng:
Mặc Thế NhânKim Loan