Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, kiểm duyệt số 354 của BTT ngày 19-1-1970

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1970
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3641-42
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Người Ngoài Phố  
Chất lượng:
Anh Việt ThuPhương Đại
Đường Chân Trời  
Chất lượng:
Anh Việt ThuPhương Đại
Đôi Lời Tâm Sự  
Chất lượng:
Khuyết danhGiao Linh
Trái Sầu  
Chất lượng:
Thanh SơnHương Lan