Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, kiểm duyệt số 2517 BTT ngày 4-6-71

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1971
  • Sound by: Nguyễn Hậu, Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3713-14
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Bao Giờ Ta Gặp Lại Ta  
Chất lượng:
Trịnh Lâm NgânMai Lệ Huyền
Túp Lều Lư Tưởng  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơMai Lệ Huyền
Không Có Anh  
Chất lượng:
Bảo ThuThanh Lan
Trọn Kiếp Đơn Côi  
Chất lượng:
Nguyễn Ánh 9Elvis Phương