Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, kiểm duyệt số 1038 TBTTCH ngày 12-4-67

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1967
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi, Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3517-18
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Hoa Trinh Nữ  
Chất lượng:
Trần Thiện ThanhNhật Trường
T́m Thương  
Chất lượng:
Khuyết danhNhật Trường
Từ Giă Kinh Thành  
Chất lượng:
Châu Kỳ - Hồ Đ́nh PhươngHoàng Oanh
Tôi Thương Tiếng Hát Học Tṛ  
Chất lượng:
Mặc Thế NhânThanh Tuyền