Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, kiểm duyệt số 353 BTT ngày 19-1-1970.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1970.
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi, Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3683-84
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Kỷ Vật Cho Em  
Chất lượng:
Phạm DuyKhánh Ly
Nợ Trần  
Chất lượng:
Châu KỳKhánh Ly
Giết Người Trong Mộng  
Chất lượng:
Phạm DuyJulie Quang
T́nh Ca Mùa Thu (Tơ T́nh)  
Chất lượng:
Phạm DuyJulie Quang