Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc (ASIA), ca sĩ Trang Mỹ Dung tŕnh bày 4 nhạc phẩm.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng, Y Vân
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1015/2183
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Mưa Đầu Mùa  
Chất lượng:
Mạc Phong LinhTrang Mỹ Dung
Mùa Phượng  
Chất lượng:
Anh BằngTrang Mỹ Dung
Mộng Ước Cuối Tuần  
Chất lượng:
Lê DinhTrang Mỹ Dung
Chuyện Một Đêm  
Chất lượng:
Anh BằngTrang Mỹ Dung