Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc (ASIA), ultra high fidelity recorded, microsillon.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng, Y Vân
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1045/2213
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Chuyện Ba Mùa Mưa  
Chất lượng:
Minh KỳTrang Mỹ Dung
Ṿm Trời Tôi Mơ  
Chất lượng:
Lê Minh BằngNgọc Thuyết
Đường Vào T́nh Sử  
Chất lượng:
Trọng KhươngPhương Đại
T́nh Con Biên Giới  
Chất lượng:
Minh KỳGiao Linh