Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, kiểm duyệt số 2547 BTT ngày 16-10-68

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1968
  • Sound by: Y Vân, Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3563-64
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Những Khoảng Trời Xanh  
Chất lượng:
Trường HảiHùng Cường
Cớ Sao Em Buồn?  
Chất lượng:
Trường HảiHùng Cường
Một Lần Yêu  
Chất lượng:
Phạm Mạnh CươngHà Thanh
Lời Trần T́nh  
Chất lượng:
Hàn ChâuHương Lan