Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam, kiểm duyệt số 3866 BTT ngày 11-9-70.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành: 1970
  • Sound by: Trần Trịnh, Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3671-72
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Thiên Duyên Tiền Định  
Chất lượng:
Hoài AnHùng Cường - Mai Lệ Huyền
Bắt Đền  
Chất lượng:
Trương Hoàng XuânHùng Cường - Mai Lệ Huyền
Giận Nhau Mất Vui  
Chất lượng:
Ngọc SơnHùng Cường - Mai Lệ Huyền
Lộc Non  
Chất lượng:
Trần Thiện ThanhNhật Trường