Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Dư Âm, kiểm duyệt số 786 (8-9-71), 5475 (17-12-70).

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành: 1970
  • Sound by: Văn Phụng
 
Dư Âm (đĩa nhựa): Ván Đă Đóng Thuyền
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ván Đă Đóng Thuyền  
Chất lượng:
Hùng LinhHùng Cường - Mai Lệ Huyền
Thức Đêm Mới Biết Đêm Dài  
Chất lượng:
Dương TrungHùng Cường - Mai Lệ Huyền
Chuyện Người Lính Cô Đơn  
Chất lượng:
Tuấn KhanhPhương Đại