Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc (ASIA), Ultra High Fidelity Recorded.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Giảng, Văn Phụng, Y Vân
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1031/2199
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Phố Đêm  
Chất lượng:
Tâm AnhBạch Lan Hương
Lời T́nh Chung Thủy  
Chất lượng:
Hoàng TrangPhương Hồng Quế
Anh Biết Không  
Chất lượng:
Lê DinhHoàng Oanh
Trăng Sao  
Chất lượng:
Khuyết danhTrung Chỉnh