Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Dư Âm.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Dư Âm (đĩa nhựa): V́ Chưa Ngỏ Ư
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
V́ Chưa Ngỏ Ư  
Chất lượng:
Hùng LinhHùng Cường - Mai Lệ Huyền
Cười  
Chất lượng:
Song NgọcGiang Tử
V́ Lỡ Thương Nhau  
Chất lượng:
Khuyết danhPhương Đại - Thanh Tuyền
Sau Chuyến Sang Ngang  
Chất lượng:
Ngọc SơnGiao Linh