Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Dư Âm, phát hành trước 1975.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Dư Âm (đĩa nhựa): Nhớ Nhau Trong Đời
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nhớ Nhau Trong Đời  
Chất lượng:
Hoàng HoaThanh Tuyền
Ngôi Tôn Thờ  
Chất lượng:
Tô Thanh TùngChế Linh
Thất T́nh 2 (Van Em)  
Chất lượng:
Bảo ThuElvis Phương
Thương T́nh Nhân  
Chất lượng:
Hoài NamPhương Dung