Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam. Khánh Ly ca 4 t́nh khúc của Trịnh Công Sơn.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3599-600
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
T́nh Sầu  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Tôi Ru Em Ngủ  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Gọi Tên Bốn Mùa  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Lời Của Gịng Sông  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly