Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Continental.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Continental
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Continental (21): C-167-966
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Lời Của Con (Rồi 20 Năm Sau)  
Chất lượng:
Trầm Tử ThiêngTrung Chỉnh
T́nh Em Trao Cả Về Anh  
Chất lượng:
Khuyết danhDiệu Thanh
Đất Bằng Nổi Sóng  
Chất lượng:
Hồng VânThanh Tuyền
Đại Lộ Về Khuya  
Chất lượng:
Nguyễn Xuân MỹKhuyết Danh