Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3693-94
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Trả Lại Em Yêu  
Chất lượng:
Phạm DuyJulie Quang
Biển Động  
Chất lượng:
Mặc Thế NhânCarol Kim
Đừng Trách Ǵ Nhau  
Chất lượng:
Hoàng NguyênThanh Lan
Giọt Sầu Trinh Nữ  
Chất lượng:
Khuyết danhThanh Lan