Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sóng Nhạc. Không có h́nh b́a.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1066/2234
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Viết Từ KBC  
Chất lượng:
Mạc Phong LinhTrang Mỹ Dung
Khung Trời Nhớ  
Chất lượng:
Lê DinhKhuyết Danh
Lỡ Bước Sang Ngang  
Chất lượng:
Y VũTrang Mỹ Dung
Biển Dâu  
Chất lượng:
Lê DinhHoàng Oanh