Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Sơn Ca, phát hành trước 1975.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sơn Ca
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sơn Ca (đĩa nhựa): DL 0657-1
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Phân Vân  
Chất lượng:
Tú NguyệtĐắc Chung
Đ̣ Đưa Bến Khác  
Chất lượng:
Hà PhươngYến Linh
Bài Hát Ngày Xưa  
Chất lượng:
Hồng VânGiao Linh
Thương Muộn  
Chất lượng:
Phượng LinhThanh Tuyền