Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Bạn Duy Khánh tŕnh bày, cô Hoàng Oanh ngâm thơ, tác giả sáng tác và ḥa âm: Lê Thương. Vĩnh Phan: Tranh, Tô Kiều Ngân: Sáo, Đoàn Minh: Đại Hồ Cầm, Lữ Liên: Đờn c̣, Ngô Nhật Thanh: Bầu.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Lê Thương
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 516/2012
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ḥn Vọng Phu 1  
Chất lượng:
Lê ThươngDuy Khánh - Hoàng Oanh
Ḥn Vọng Phu 2 (Ai Xuôi Vạn Lư)  
Chất lượng:
Lê ThươngDuy Khánh - Hoàng Oanh
Ḥn Vọng Phu 3 (Người Chinh Phu Về)  
Chất lượng:
Lê ThươngDuy Khánh - Hoàng Oanh