Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng của hăng đĩa Việt Nam

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3689-90
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Tâm Sự Đời Tôi  
Chất lượng:
Khuyết danhPhương Đại - Phương Hồng Quế
Người Xa Người  
Chất lượng:
Diên AnChế Linh
Máu Chảy Về Tim  
Chất lượng:
Anh Việt ThuHương Lan
Hồn Lá Úa  
Chất lượng:
Diên AnDiên An - Túy Hồng