Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Không có thông tin nào khác

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3605-06
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Lính Mà Em  
Chất lượng:
Y VânHùng Cường
Đừng Trách Lính Vô T́nh  
Chất lượng:
Khuyết danhHùng Cường
Những Bước Chân Trên Cao Nguyên  
Chất lượng:
Y Vânban Tam Ca Sao Băng
Bước Chân Trên Sa Mạc  
Chất lượng:
Y VânThanh Vũ