Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Không có thông tin nào khác

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3429-30
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
T́nh Chàng Ư Thiếp  
Chất lượng:
Y VânHoàng Oanh
Dấu Chân Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Thúc ĐăngThanh Tuyền
Giọt Lệ T́nh  
Chất lượng:
Nguyễn Đ́nh NghĩaHoàng Oanh
Phượng Thắm Sân Trường  
Chất lượng:
Lan ĐàiPhương Hoài Tâm