Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Không có thông tin nào khác

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3361-62
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Cánh Buồm Chuyển Bến  
Chất lượng:
Minh Kỳ - Hoài LinhHoàng Oanh
Tâm T́nh  
Chất lượng:
Khuyết danhPhương Dung
Lá Úa Chiều Thu  
Chất lượng:
Huỳnh AnhPhương Dung
Chuyện Buồn Năm Cũ  
Chất lượng:
Song Ngọc - Hoài LinhHoàng Oanh