Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa của hăng đĩa T́nh Ca Quê Hương, Tổng Phát Hành: 65 Bùi Hữu Nghĩa, Sài G̣n.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: T́nh Ca
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
T́nh Ca Quê Hương (đĩa nhựa): TC 3008
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Đừng Gọi Anh Bằng Chú  
Chất lượng:
Anh ThyTrung Chỉnh
Tự T́nh Khúc (2)  
Chất lượng:
Khuyết danhBạch Lan Hương
Mỏi Gối Sao Đêm  
Chất lượng:
Nguyễn Đ́nh NghĩaKhánh Ly
Biển Trầm Lặng  
Chất lượng:
Trầm Uyên KhanhPhương Hoài Tâm