Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc của hăng Sóng Nhạc.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1068/2236
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Linh Hồn Tượng Đá  
Chất lượng:
Mai Bích DungChế Linh
Lời Cuối Cho Nhau  
Chất lượng:
Hoàng TrangGiao Linh
T́nh  
Chất lượng:
Y VũLan Ngọc
Xin Đừng Chờ Em Nữa  
Chất lượng:
Thông ĐạtGiáng Thu