Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Nhạc đĩa nhựa của hăng Sóng Nhạc

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1022/2190
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Cỏ Hoa  
Chất lượng:
Lê DinhTrung Chỉnh - Hoàng Oanh
Mưa Biển  
Chất lượng:
Mặc Thế NhânTrung Chỉnh
Thương Mẹ  
Chất lượng:
Minh KỳTrung Chỉnh
Thầm Gọi Tên Em  
Chất lượng:
Khuyết danhTrung Chỉnh