Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa của hăng Sóng Nhạc

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 1009/2177
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Sài G̣n Thứ Bảy  
Chất lượng:
Vũ ChươngĐức Minh
T́nh Yêu Trên Đại Dương  
Chất lượng:
Dạ Ly VũHợp ca
Tà Áo Xanh (Dang Dở)  
Chất lượng:
Đoàn Chuẩn - Từ LinhMinh Hiếu
Ngăn Cách  
Chất lượng:
Y VânMinh Hiếu