Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa của hăng Sóng Nhạc.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Sóng Nhạc
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Sóng Nhạc (đĩa nhựa): 907/2142
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Sư Tử Dụng Binh  
Chất lượng:
Y VânHợp ca
Ếch Muốn Bằng Ḅ  
Chất lượng:
Y VânHợp ca
Cô Bé Bán Sữa  
Chất lượng:
Y VânHợp ca
Con Ve Và Con Kiến  
Chất lượng:
Y VânHợp ca
Hai Ông Lang  
Chất lượng:
Y VânHợp ca
Hai Con La  
Chất lượng:
Y VânHợp ca